Historia zapisana w cerkwiach

Planując wypoczynek w województwie podkarpackim, warto zainteresować się północno-wschodnią częścią Bieszczad. Znajdują się tam niewielkie cerkwie, które świadczą o historii tamtego regionu. W wyniku spustoszeń wojennych, a zwłaszcza akcji „Wisła”, która miała miejsce w latach 1947-1950, pozostało ich niewiele, stąd ich wartość jest nie do przecenienia.

 

Zachowane cerkwie są przykładami ukraińskiego stylu narodowego oraz wschodniołemkowskiego. Niektóre z nich należą albo do Kościoła greckokatolickiego, albo Kościoła prawosławnego. Cerkwie znajdują się w miejscowościach takich jak Górzanka, Hoszowczyk, Hoszów, Komańcza, Bystre koło Michniowca, Jałowe. Udanie się ich szlakiem, może stać się przyczynkiem do głębszego poznania skomplikowanej historii relacji ukraińsko-polskich na tamtych terenach.

Comments are closed.